Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Karolina Węcek

Karolina Węcek

Asystent

e-mail

Tel. (+48) 85 682 77 76

Zakład Ekologii Populacji

Lista publikacji

Edukacja

Doktor biologii, 2016, Uniwersytet Jagielloński

Magister biologii, 2009, Uniwersytet Jagielloński

Profil badawczy

Moje zainteresowania badawcze dotyczą procesów ewolucyjnych, takich jak admiksja czy adaptacja, badanych na poziomie całych genomów we współczesnych i historycznych populacjach ssaków. W swoich badaniach stosuję technikę NGS i używam narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. W trakcie studiów doktoranckich, dzięki wykorzystaniu danych genomowych o niskim pokryciu ze współczesnych i historycznych populacji żubra (Bison bonasus) wykryłam admiksję między jego podgatunkami, a także antyczną admiksję między żubrami a bydłem z rodzaju Bos. W obecnym projekcie szukam lokalnych adaptacji u dwóch, blisko spokrewnionych gatunków rysi: eurazjatyckiego (Lynx lynx) i iberyjskiego (Lynx pardinus), zasiedlających szerokie spektrum warunków ekologicznych i klimatycznych.

Projekty

  • 2012-2015, NCN 2011/03/N/NZ8/00086: W poszukiwaniu zaginionej zmienności: sekwencjonowanie mitogenomów u żubrów współczesnych i archiwalnych; kierownik projektu.

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści