Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Jan S. Boratyński

Asystent

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii

email

Lista publikacji:

Edukacja:

  • dr: 2017, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Toruń
  • mgr inż.: 2010, Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny, Poznań

Profil badawczy:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą behawioralnej, środowiskowej i ekologicznej fizjologii ssaków. Interesuję się wewnątrz-osobniczą zmiennością (elastycznością fenotypową) cech fizjologicznych zwierząt jak również zmiennością osobniczą, kształtowaną przez dobór naturalny. Podczas studiów doktoranckich, badałem interakcję pomiędzy elastycznością fenotypową tempa metabolizmu w odpowiedzi na zmienną temperaturę otoczenia oraz fotoperiodyzmem ssaków i ich heterotermią (odrętwieniami dobowymi). Obecnie, prowadzę badania których celem jest oszacowanie odziedziczalności najbardziej efektywnej strategii oszczędzania energii, heterotermii u dzikich myszy leśnych Apodemus flavicollis żyjących w Puszczy Białowieskiej. We współpracy z kolegami z Uniwersytetu w Huddersfield staramy się połączyć dynamikę populacji myszy leśnych ze zmiennością ich cech fizjologicznych oraz structury genetycznej. Przede wszystkim, chcemy odpowiedzieć na pytania: (1) czy heterotermia wpływa na dostosowanie? (2) czy coroczne zmiany w dostępności pokarmu kształtują zmienność cech fizjologicznych? (3) czy zmienność heterotermii myszy jest związana z konkretnymi różnicami w ich genomie?

Doświadczenie międzynarodowe:

  • 2013 - 2-tygodnie, Blaustein Institute for Desert Research, Sede Boqer Campus of Ben GurionUniversity of the Negev, Izrael

Nagrody i wyróżnienia:

  • 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 stypendium doktoranckie dla najlepszych studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • 2014: Dotacja na podróż na konferencję przyznana przez Society for Integrative and Comparative Biology

Projekty naukowe:

  • 2015: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-grant badawczy dla młodych badaczy: „Hormonalna regulacja elastyczności fenotypowej energetyki małych gryzoni", Kierownik
  • 2014: Narodowe Centrum Nauki (2014/13/N/NZ8/02473): „Czy wewnątrzosobnicze zmiany temperatury ciała małych ssaków homeotermicznych są korzystne i odziedziczalne? Kierownik
  • 2014: Uniwersytet Mikołaja Kopernika-grant badawczy dla młodych badaczy: „Zależność pomiędzy wydolnością procesów produkcji ciepła a zdolnością do spontanicznego wyjścia z odrętwienia u myszy domowej", Kierownik
  • 2011: Narodowe Centrum Nauki (2011/01/B/NZ8/00049): „Sezonowe zmiany elastyczności fenotypowej małych ssaków. Czy heterotermia stanowi alternatywę dla wysokiej elastyczności fenotypowej?", Główny wykonawca

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści