Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Tom Diserens

Tom Diserens

Doktorant

Zakład Ekologii Populacji

Opiekun naukowy: Dr hab. Dries P.J. Kuijper

Email: tdiserens@ibs.bialowieza.pl

Lista publikacji

Diserens TA, Borowik T, Nowak S, Szewczyk M, Niedźwiecka N, Mysłajek RW (2017) Deficiencies in Natura 2000 for protecting recovering large carnivores: A spotlight on the wolf Canis lupus in Poland. PLoS ONE 12(9): e0184144. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184144

Edukacja i stopnie naukowe

Mgr: 2017, Warsaw University, Faculty of Biology (Environmental Management)

Licencjat: 2013, Cardiff University, School of Biosciences (Biochemistry)

Profil badawczy:

Celem moich badań doktorskich jest sprawdzenie czy wilki regulują zachowania, rozkład przestrzenny i wzorce aktywności czasowej średnich drapieżników (czyli gatunków takich jak lis lub borsuk) w europejskich krajobrazach o charakterze antropogenicznym. Badania z terenów naturalnych o niskim wpływie ludzkim, pokazują, że średnie drapieżniki znajdują się pod wpływem dużych drapieżników. Jednakże teren Europy różni się od tych lepiej zbadanych systemów na wiele sposobów, szczególnie dlatego, że znajdują się w nich inne społeczności zwierzęce i również dlatego, że zostały one mocno przekształcone przez ludzką działalność. Oba te czynniki mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie dużych drapieżników, a zatem także zmieniać ich ekologiczną rolę pełnioną w ekosystemach. Populacje wilka rosną w całej Europie, ale wiemy nadal niewiele, jaki wpływ na nasze ekosystemy będą miały wilki. By wypełnić tę lukę w wiedzy, przeprowadzimy szeroko zakrojone badania terenowe przy użyciu video-pułapek w czterech mocno przekształconych lasach w pobliżu miast na Mazowszu. Następnie użyjemy zebranych danych, żeby zrozumieć jak wilki i średnie drapieżniki oddziałują między sobą w europejskich środowiskach antropogenicznych.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści