Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Struktura IBS PAN

Dyrektor

dr hab. Rafał Kowalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Krzysztof Schmidt

Rada Naukowa IBS PAN

Zakład Genetyki i Ewolucji
prof. dr hab. Jan M. Wójcik - Kierownik Zakładu
dr hab. Elwira Szuma
dr hab. Małgorzata Tokarska
mgr Iwona Ruczyńska
mgr Joanna Stojak

Zakład Biogeografii
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska - Kierownik Zakładu
dr Magdalena Niedziałkowska
dr Tomasz Borowik
dr Krzysztof Niedziałkowski
dr Tomasz Podgórski
mgr Kamila Plis
mgr Maciej Sykut
mgr Ewa Tarnowska
mgr Monika Świętochowska
Andrzej Waszkiewicz

Zakład Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
dr hab. Andrzej Zalewski - Kierownik Zakładu
dr hab. Ireneusz Ruczyński
dr Paulina Szafrańska
dr hab. Karol Zub
mgr Anna Wereszczuk
Eugeniusz Bujko

Zakład Ekologii Populacji
dr hab. Krzysztof Schmidt - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski
dr hab. Rafał Kowalczyk
dr hab. Dries Kuijper
dr Marta Kołodziej-Sobocińska
dr Tomasz Samojlik
dr Karolina Węcek
mgr Jakub Bubnicki
mgr Marcin Churski
mgr Emilia Hofman-Kamińska
mgr Tomasz Kamiński
Roman Kozak

Laboratorium Genetyczne
mgr Barbara Marczuk
mgr Hanna Zalewska

Pracownia GIS
mgr Marcin Górny

Naukowa Kolekcja Zoologiczna
dr hab. Elwira Szuma - Kustosz Kolekcji
dr Anna Wójcik
mgr Aniela Stepaniuk
inż. Dariusz Chilecki

Dział Administracji

inż. Anna Milko
Agnieszka Maciejewska
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Anita Czarnulicz
Ewa Kozak

 

Dział Księgowości
mgr Maria Karunos - Główny Księgowy
mgr Barbara Sadowska-Dulko

Dział Kadr
mgr Lucyna Szymura

Archiwum
...

Zespół ds. Zarządzania Projektami

inż. Anna Milko


Biblioteka i Wydawnictwo
mgr Joanna Łapińska - Kustosz biblioteki
Małgorzata Szczerba

 

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści