Jan Marek Wójcik

Jan Marek Wójcik

ORCID ID

e-mail

Kierownik Zakładu Genetyki i Ewolucji

Lista publikacji

Edukacja i stopnie naukowe:

Profil badawczy:

J.M. Wójcik prowadzi badania z zakresu genetyki populacyjnej i ewolucji ssaków. Jest autorem/współautorem ponad 90 publikacji, w tym 60 oryginalnych artykułów naukowych, 10 rozdziałów w książkach oraz 6 książek (współredaktor). Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące zróżnicowania DNA oraz filogeografii kilku gatunków ssaków. Jest promotorem trzech rozpraw doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe:

Nagrody i wyróżnienia:

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych/Pełnione funkcje:

Projekty badawcze: