Kontakt

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
ul. Stoczek 1

17-230 Białowieża

(mapa google)

 

NIP 543-12-25-396
REGON 000326285
Konto: Bank BGK nr 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002
KOD SWIFT: GOSKPLPW
Rejestr Instytutów Naukowych PAN (RIN PAN) RIN-II-68/11
adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP

 Sekretariat

tel. (85) 682 77 50

fax (85) 682 77 52

e-mail

Dyrektor

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk

e-mail

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Schmidt

tel. (85) 682 77 77

e-mail

Główny Księgowy

Mgr Maria Karunos

e-mail

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Henryk Okarma

e-mail

Pracownicy - kontakty

 

Logotyp IBS do pobrania w wersji polskiej oraz angielskiej