Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Zbyryt A, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Dehnhard M, Churski M, Schmidt K. 2018. Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores? Behavioral Ecology 29: 19-30. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arx142
  2. Churski M, Bubnicki JW, Jędrzejewska B, Kuijper DPJ, Cromsigt JPMG. 2017. Brown world forests: increased ungulate browsing keeps temperate trees in recruitment bottlenecks in resource hotspots. New Phytologist 214: 158-168. Link DOI: doi:10.1111/nph.14345
  3. Podgórski T, de Jong S, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Churski M, Jędrzejewska B. 2016. Drivers of synchronized vigilance in wild boar groups. Behavioral Ecology 27: 1097-1103. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arw016
  4. Kuijper DPJ, Bubnicki JW, Churski M, Cromsigt JPGM. 2016. Multi-trophic interactions in anthropogenic landscapes: the devil is in the detail. Proceedings of the Royal Society B: 283-283. Link DOI: doi:10.1098/rspb.2015.2375
  5. Bubnicki JW, Churski M, Kuijper DPJ. 2016. TRAPPER: an open source web-based application to manage camera trapping projects. Methods in Ecology and Evolution: 1-19. Link DOI: doi:10.1111/2041-210X.12571
  6. Kuijper DPJ, Bubnicki JW, Churski M, Mols B, van Hooft P. 2015. Context dependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an old-growth forest. Behavioral Ecology 26: 1558-1568. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arv107
  7. Kuijper DPJ, de Kleine C, Churski M, van Hooft P, Bubnicki J, Jędrzejewska B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland (Editors' Choice - free online). Ecography 36: 1263-1275. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Churski M, Bubnicki JW. 2016. Metody analizy danych [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 31-38.
  2. Churski M, Bubnicki JW. 2016. Obszar i metodyka badań terenowych [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 21-30.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści