Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Churski M, Bubnicki JW, Jędrzejewska B, Kuijper DPJ, Cromsigt JPMG. 2017. Brown world forests: increased ungulate browsing keeps temperate trees in recruitment bottlenecks in resource hotspots. New Phytologist 214: 158-168. Link DOI: doi:10.1111/nph.14345
  2. Podgórski T, de Jong S, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Churski M, Jędrzejewska B. 2016. Drivers of synchronized vigilance in wild boar groups. Behavioral Ecology 27: 1097-1103. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arw016
  3. Kuijper DPJ, Bubnicki JW, Churski M, Cromsigt JPGM. 2016. Multi-trophic interactions in anthropogenic landscapes: the devil is in the detail. Proceedings of the Royal Society B: 283-283. Link DOI: doi:10.1098/rspb.2015.2375
  4. Bubnicki JW, Churski M, Kuijper DPJ. 2016. TRAPPER: an open source web-based application to manage camera trapping projects. Methods in Ecology and Evolution: 1-19. Link DOI: doi:10.1111/2041-210X.12571
  5. Kuijper DPJ, Bubnicki JW, Churski M, Mols B, van Hooft P. 2015. Context dependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an old-growth forest. Behavioral Ecology 26: 1558-1568. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arv107
  6. Kuijper DPJ, de Kleine C, Churski M, van Hooft P, Bubnicki J, Jędrzejewska B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland (Editors' Choice - free online). Ecography 36: 1263-1275. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Churski M, Bubnicki JW. 2016. Metody analizy danych [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 31-38.
  2. Churski M, Bubnicki JW. 2016. Obszar i metodyka badań terenowych [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 21-30.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści