30.08.2021 Wyniki konkursu na stypendia naukowe NCN

Rozstrzygnięto konkurs na stypendia naukowe finansowane ze środków NCN w ramach projektów Sonata BIS „Zależności między socjoekonomią a bioróżnorodnością w krajobrazie rolniczym” (projekt numer 2020/38/E/NZ8/00548) oraz  Opus „Ekologiczne skutki zaburzeń w lasach – naturalny eksperyment w Puszczy Białowieskiej” (projekt numer 2020/39/B/NZ8/03175).

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., stypendium naukowe przyznano następującym kandydatom:

1) Beata Bramorska,

2) Luca Maugeri,

3) Rosanne Michielsen,

4) Michał Walesiak.