Nabór do zespołu w projekcie „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej” / Postdoctoral and 2 PhD positions in the project „The multilevel impact of predation-induced stress in ungulates on the functioning of the temperate forest ecosystem”

Więcej informacji można znaleźć tutaj