Nabór do zespołu w projekcie „Wielopoziomowy wpływ stresu indukowanego u ssaków kopytnych przez drapieżnictwo na funkcjonowanie ekosystemu leśnego strefy umiarkowanej”: stanowisko doktoranta oraz post-doka.

Więcej informacji na stronie BIP