nabór na stanowisko Koordynatora Zadań ENETWILD

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko:

Koordynatora Zadań projektu ENETWILD “Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents”

Celem projektu, finansowanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), jest stworzenie jednolitego systemu zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt, głównie ssaków,będących wektorami czynników chorobotwórczych zwierząt i ludzi. W ramach realizacji tego celu przewidziany jest zbiór danych o rozmieszczeniu i liczebności wybranych gatunków ssaków, weryfikacja i ujednolicenie standardów jakości danych, monitoring w terenie, modelowanie przestrzenne, oraz stworzenie sieci instytucji i organizacji gromadzących tego typu informacje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem całą Europę i jest realizowany przez konsorcjum 13 instytucji naukowych z 9 państw. W ramach konsorcjum IBS PAN pełni funkcje koordynatora regionalnego, realizując działania projektu na obszarze 10 państw Europy północno-wschodniej: Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji i Armenii.

WYMAGANIA:
– wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym lub pokrewnym
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, dobrze widziany odpowiedni certyfikat
– wskazana znajomość języka rosyjskiego
– doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów
– umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS
– znajomość metodologii monitoringu ssaków
– udokumentowana umiejętność przygotowywania raportów i publikacji
– znajomość podstawowych metod statystycznych
– wskazane prawo jazdy kat. B

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ:
– zbieranie danych na potrzeby projektu (literatura, bazy danych, kontakty bezpośrednie)
– opracowywanie zebranych danych (tabele, mapy, raporty)
– opracowanie danych i wizualizacja wyników w oprogramowaniu GIS
– komunikacja z partnerami konsorcjum
– sporządzanie raportów z realizacji projektu
– realizacja wyżej wymienionych zadań w języku angielskim
– obsługa administracyjna
– organizacja spotkań
WARUNKI ZATRUDNIENIA:
– umowa o pracę na pełny etat
– okres zatrudnienia na 1 rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata trwania projektu
– wynagrodzenie 4500 zł brutto

KORZYŚCI:
– uczestnictwo w realizacji pionierskiego projektu międzynarodowego
– praca w przyjaznej atmosferze kompetentnego zespołu
– możliwość wyjazdów zagranicznych i nawiązywania kontaktów międzynarodowych
– możliwość rozwoju naukowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
– podanie wraz z listem motywacyjnym skierowane do Dyrektora IBS PAN
– życiorys zawodowy uwzględniający wymagania niniejszego ogłoszenia
– dwa listy polecające

TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
– dokumenty proszę przesyłać w formie elektronicznej oraz tradycyjnej na adres:
Instytut Biologii Ssaków PAN
ul. Stoczek 1
17-230 Białowieża
mripas@ibs.bialowieza.pl
oraz do wiadomości na t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
– termin składania dokumentów do dnia 06.03.2020
– zapytania można kierować do dr Tomasza Podgórskiego: t_podgorski@ibs.bialowieza.pl
– wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na późniejszą rozmowę kwalifikacyjną