mgr Joanna Gornia
Stanowisko:
doktorantka
Zakład:
Biogeografii
Opiekun naukowy:
Magdalena Niedziałkowska
Joanna Gornia
Edukacja i stopnie naukowe
  • Magister: 2019, Szkoła Główna Handlowa, kierunek Menedżerski.
  • Magister: 2018, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zarządzanie Środowiskiem.
  • Licencjat: 2016, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Ekonomia Przedsiębiorstwa.
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Joanny Gornia są szeroko związane z ekologią populacji oraz ekosystemów. W ramach pracy magisterskiej, realizowanej na Wydziel Biologii UW, analizowała wpływ drapieżnictwa norki amerykańskiej (Neovison vison) na sukces lęgowy perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus) i łyski (Fulica atra). Obecnie realizuje projekt doktorski, którego celem jest zbadanie zróżnicowania siedliskowego i zmian zasięgu występowania łosia eurazjatyckiego (Alces alces) na przestrzeni ostatnich 50 000 lat.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2018: wymiana studencka Erasmus+, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finlandia (5 miesięcy).
  • 2014-2015: wymiana studencka Erasmus+, Università degli Studi di Padova, Padwa, Włochy (10 miesięcy).
Projekty badawcze

Wykonawca w projekcie „Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie” grant NCN nr UMO-2018/29/B/NZ8/01173