7 lis 2019

IV Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

W dniach 7-8 listopada 2019 roku odbędzie się IV Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności, organizowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży.
Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://pan.olsztyn.pl/bioroznorodnosc4/

Plan Sympozjum

7 listopada 2019
12:00 – 13:00 Rejestracja i możliwość zwiedzania IBS (dla chętnych)
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:15 Rozpoczęcie sympozjum (powitanie, sprawy organizacyjne)
14:15 – 18:30 Sesja I: Implementacja biotechnik i metod diagnostycznych stosowanych u zwierząt gospodarskich na zwierzęta wolnożyjące.

Przewodnictwo: dr hab. Anna Korzekwa, Prof. dr hab. Władysław Kordan
14:15 – 14:45 Wykład plenarny I: Prof. dr hab. Wanda Olech, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa: Żubr jako obiekt badań naukowych
14:45 – 15:15 Wykład plenarny II: Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław: Możliwości zastosowania technik wspomaganego rozrodu w ratowaniu populacji ginących gatunków zwierząt. Czy jest możliwe zastosowanie ART/biotechnik wykorzystywanych u zwierząt domowych dla ratowania ginących gatunków?
15:15 – 18:10 Doniesienia ustne
15:15 – 15:35 R. Łopucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Lublin. „Analiza pozostałości pestycydów u wolno żyjących chronionych gatunków zwierząt”
15:35 – 15:55 A. Korzekwa, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „The effectivity of pharmacological synchronization of the estrous cycle in hinds (Cervus elaphus L.)”
15:55 – 16:10 A. Dziekońska, Department of Animal Biochemistry and Biotechnology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn „Evaluation of motility, membrane and DNA integrity of epididymal spermatozoa of red deer (Cervus elaphus L.) stored in different commercial extenders at 5°C”
16:10 – 16:40 Przerwa kawowa
16:40 – 16:55 A. Kotlarczyk, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „Expression of selected enzymes involved in steroid synthesis in the uterus of the red deer female (Cervus elaphus L.)”
16:55 – 17:10 R. Łopucki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Lublin. „Optymalizacja parametrów metody QuEChERS/LC-QTOF do oznaczania pozostałości pestycydów w wątrobie wybranych gatunków chronionych”
17:10 – 17:25 A. Boroń, University of Warmia and Mazury in Olsztyn. „Biology, ploidy and sex diversity of the Prussian carp (Carassius gibelio) as a non-native and invasive species in Poland”
17:25 – 17:40 M. Grzyb, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „Quantification and comparison of fecal protozoa of “Polish Konik horse” in summer and winter season”
17:40 – 17:55 J. Tomiyasu, Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences, Department of Biodiversity Protection, Olsztyn. „Testosterone related change in size of sebaceous glands in back skins of male brown bears”
17:55 – 18:10 D. Klich, Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Pomiar hormonów stresu jako metoda oceny wpływu energetyki wiatrowej na dzikie zwierzęta”
19.00 Uroczysta kolacja

8 listopada 2019
08:50 – 14:20 Sesja II: Biodiversity in an environmental studies
Część 1: Przewodnictwo: dr hab. Krzysztof Schmidt
08:50 – 09:30 Wykład plenarny: Prof. Christian Smit, University of Groningen, Holland, University of Groningen, Holland: Natural grazing with large herbivores as conservation management: what do we (not) know?
09:30 – 11:30 Doniesienia ustne
09:30 – 9:50 Dries Kuijper, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża. „Linking spatial patterns of terrestrial herbivore community structure to trophic interactions”
09:50 – 10:10 Robin Wilgan, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. „Diversity of ectomycorrhizal fungi in Białowieska Forest with special emphasis of tomentelloid and hypogeous fungi”
10:10 – 10:30 Marcin Pietras, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. „Forest decline as a threat for fungal diversity”
10:30 – 10:50 Jacek Sroka, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach „Potential role of beavers (Castor fiber) in contamination of water in the Masurian Lake District (north-eastern Poland) with protozoan parasites Cryptosporidium spp. and Giardia duodenalis”
10:50 – 11:10 Marek Nieoczym, University of Life Sciences in Lublin, Poland „The importance of differential stocking of ponds in the assessment of animal biodiversity in fish farm ecosystems”
11:10 – 11:30 Ireneusz Ruczyński, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża. „Penises size and sperm quality, are all bats grey in the dark?”
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
Część 2: Przewodnictwo: dr hab. Rafał Kowalczyk
12:00 – 12:40 Wykład plenarny: Prof. Marek Konarzewski, University of Białystok, Poland Does protection of the Białowieża Forest endanger its biodiversity?
12:40 – 14:00 Doniesienia ustne
12:40 – 13:00 Mirosław Ratkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku. „Diet overlap among red deer, roe deer and moose during winter in forest ecosystems of NE Poland”
13:00 – 13:20 Rafał Kowalczyk, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża. „The European bison – a key species for maintaining biodiversity”
13:20 – 13:40 Eliza Kondzior, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża. „Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) in wild mammalian hosts in NE Poland”
13:40 – 14:00 Marta Szurlej, Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Białowieża. „First Polish fieldwork research station in tropics – plans and perspectives”
14:00 – 14:20 Podsumowanie i zakończenie sympozjum
14:30 Obiad