4 paź 2019 10:00

„Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość” – konferencja promocyjna projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych”


„Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość” – konferencja promocyjna projektu „E-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizowana przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki w Białowieży oraz Politechnikę Białostocką.

Udostępnianie danych naukowych i włączanie społeczeństwa w gromadzenie informacji o środowisku to trend ogólnoświatowy, przynoszący różnorodne korzyści, ale także wiążący się z pytaniami i wyzwaniami. Dlatego chcemy przedstawić Państwu zagadnienia związane z digitalizacją zasobów oraz otwieraniem danych przyrodniczych i ich znaczeniem dla społeczeństwa, nauki i zarządzania zasobami środowiska. Do wzięcia udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, instytucji zarządzających zasobami przyrody, środowiska naukowego, organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne.

Program konferencji (może ulec drobnym zmianom):

9.00 – Rejestracja uczestników.
10.00 – Otwarcie konferencji.
10.15 – Prezentacja projektu „e-Puszcza. Podlaskie repozytorium przyrodniczych danych naukowych” – Joanna Łapińska, Instytut Biologii Ssaków PAN.
10.45 – Otwarte dane: API i potencjał wykorzystania danych w kontekście komercyjnym – Arkadiusz Hajduk, Transparent Data.
11.15 – Podstawowe informacje o otwieraniu danych badawczych – Edyta Strzelczyk, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
11.45 – Przerwa kawowa.
12.15 – Wyniki obrączkowanie – niewykorzystane źródło danych o zmianach ekologii ptaków w ostatnim stuleciu – dr Wojciech Kania, Stacja Ornitologiczna Instytutu i Muzeum Zoologii PAN w Gdańsku.
12.45 – Citzen science we współczesnej ornitologii, czyli jak obywatele zbierają dane, o których naukowcom się nie śniło – dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
13.15 – Projekt Sat4Envi – gromadzenie i udostępnianie danych satelitarnych na potrzeby monitorowania środowiska – dr Bożena Łapeta, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13.45 – Projekt LIFE+. ForBioSensing PL. Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych – zakres oraz sposób udostępniania danych – Damian Korzybski, Instytut Badawczy Leśnictwa.
14.05 – Obiad.
14.45 – Znaczenie zasobów Instytutu Biologii Ssaków PAN i Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej, planowanych do udostępnienia w repozytorium OpenForestData.pl – dr hab. Krzysztof Schmidt, Instytut Biologii Ssaków PAN, dr Ewa Zapora, Politechnika Białostocka.
15.15 – prezentacja niepotwierdzona.
15.45 MammalNet: jak rozwijać narzędzia Citizen Science do pozyskiwania wiedzy służącej poprawie zarządzania populacjami dzikich zwierząt w Polsce? – dr Karolina Petrović, Instytut Biologii Ssaków PAN.

Informacje organizacyjne:

Rejestracja uczestników: Rejestracja uczestników jest obowiązkowa, uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz serwis obiadowy i kawowy. Koszt zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić pod linkiem: REJESTRACJA .
Lokalizacja konferencji: IBS PAN, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża, na miejscu dostępnych będzie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, w razie braku miejsc, w pobliżu miejsca konferencji znajdują ogólnodostępne parkingi wzdłuż ul. Stoczek.

Kontakt do organizatorów: jlapinska@ibs.bialowieza.pl, mripas@ibs.bialowieza.pl, tel +48 85 6827750

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
W imieniu Organizatorów,
Joanna Łapińska