IV Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

IV Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności

W dniach 7-8 listopada 2019 roku odbędzie się IV Sympozjum: Perspektywy w ochronie bioróżnorodności, organizowane przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie i Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Więcej informacji na stronie wydarzenia:...
8th European Congress of Mammalogy

8th European Congress of Mammalogy

On behalf of the Local Organising and Scientific Committeesis pleased to invite you to attend the 8th European Congress of Mammalogy to be held 23 – 27 September 2019 in Warsaw, Poland. We are looking forward to welcome you in Warsaw in 2019! Please, mark the...