MRI in media

Europan bison research in ARTE television

On 18 November, a German tv station ARTE showed a programme about the Białowieża National Park entitled “Steffens entdeckt. Polen – Europas letzter Urwald”. The programme featured Dr Rafał Kowalczyk, who talked about the bison conservation and...

MRI in media

Wścieklizna u lisów w Focusie

W sierpniowym numerze czasopisma “Focus” zamieszczono artykuł Wojciecha Mikołuszko pt. “Krajobraz po wściekliźnie”, w którym wypowiada się dr Rafał Kowalczyk z ZBS PAN. Z artykułem można zapoznać się tutaj.