Deputy director

dr hab. Michał Żmihorski

GIS lab

Scientific collection

dr hab. Rafał Kowalczyk – Unit Leader
dr Anna Wójcik
inż. Dariusz Chilecki
mgr Ewelina Hapunik

Administration

inż. Anna Milko
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Ewa Kozak

Accountancy

mgr Barbara Sadowska-Dulko – Główny Księgowy 
mgr Aniela Stepaniuk

Human resources unit

mgr Aniela Stepaniuk

Archives

Project management

mgr Joanna Łapińska

Library and publishing

Małgorzata Szczerba