Deputy director

dr hab. Michał Żmihorski

GIS lab

Scientific collection

dr hab. Rafał Kowalczyk – Unit Leader
dr Anna Wójcik
inż. Dariusz Chilecki
mgr Aniela Stepaniuk
mgr Ewelina Hapunik

Administration

inż. Anna Milko
Agnieszka Maciejewska
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Anita Czarnulicz
Ewa Kozak

Accountancy

mgr Maria Karunos – Główny Księgowy 
mgr Barbara Sadowska-Dulko

Human resources unit

mgr Aniela Stepaniuk

Archives

Project management

mgr Joanna Łapińska

Library and publishing

mgr Barbara Czortek
Małgorzata Szczerba