Dyrektor

dr hab. Michał Żmihorski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Krzysztof Schmidt

Laboratorium Genetyczne

mgr Barbara Marczuk
mgr Hanna Zalewska

Pracownia GIS

Naukowa Kolekcja Zoologiczna

dr hab. Rafał Kowalczyk – Kustosz Kolekcji
dr Anna Wójcik
inż. Dariusz Chilecki
mgr Aniela Stepaniuk
mgr Ewelina Hapunik

Dział Administracji

inż. Anna Milko
Agnieszka Maciejewska
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Anita Czarnulicz
Ewa Kozak

Dział Księgowości

mgr Maria Karunos – Główny Księgowy 
mgr Barbara Sadowska-Dulko

Dział Kadr

mgr Aniela Stepaniuk

Archiwum

Zespół ds. Zarządzania Projektami

mgr Joanna Łapińska

Biblioteka i Wydawnictwo

mgr Barbara Czortek
Małgorzata Szczerba