Dyrektor

dr hab. Michał Żmihorski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Tomasz Borowik

Laboratorium Genetyczne

mgr Barbara Marczuk
mgr Hanna Zalewska

Pracownia GIS

Naukowa Kolekcja Zoologiczna

dr hab. Rafał Kowalczyk – Kustosz Kolekcji
dr Anna Wójcik
mgr Andrzej Stepaniuk
mgr Ewelina Hapunik
inż. Dariusz Chilecki

Dział Administracji

inż. Anna Milko
Monika Karpiuk
Paweł Stankiewicz
Jerzy Chilecki
Ewa Kozak

Dział Księgowości

mgr Barbara Sadowska-Dulko – Główny Księgowy 
mgr Aniela Stepaniuk

Dział Kadr

mgr Aniela Stepaniuk

Archiwum

Zespół ds. Zarządzania Projektami

mgr Joanna Łapińska

Biblioteka i Wydawnictwo

Małgorzata Szczerba