Michał Żmihorski
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Dyrektor/Profesor IBS PAN
Zakład:
Biogeografii
Michal Zmihorski
Edukacja i stopnie naukowe
  • Doktorat: 2010, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
  • Magister: 2006, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim ekologia stosowana i biologiczne podstawy ochrony przyrody. Moje badania skupiają się na identyfikowaniu czynników wpływających na czasową i przestrzenną zmienność populacji i zespołów zwierzęcych, co umożliwia zrozumienie biologicznych mechanizmów determinujących spadki liczebności gatunków rzadkich, ginięcie lokalnych populacji ale także konstruowanie strategii zarządzania tymi populacjami pod kątem ich ochrony. Jaki sposób użytkowania gruntów będzie najbardziej korzystny dla populacji rzadkiego ssaka, ptaka, czy owada? W jakich środowiskach i kiedy powinniśmy koncentrować działania ochronne, by działać efektywnie? Czy podejmowane przez nas działania, takie jak programy rolnośrodowiskowe, są skuteczne? - na tego typu pytania próbuję odpowiedzieć. W swoich badaniach koncentruję się głównie na rolnictwie i leśnictwie, gdyż te dwa obszary działalności ludzkiej mocno zmieniają środowisko naturalne i są tym samym zagrożeniem dla rodzimej fauny i flory. Interesują mnie również zagadnienia z zakresu metodyki zbioru danych biologicznych, takie jak projektowanie monitoringu i metody liczenia zwierząt, a także statystyczna analiza danych biologicznych.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2 lata(2014-2015) pracy na stanowisku post-doca w Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences w Uppsali, w Szwecji.
  • 2 lata(2016-2017) pracy na stanowiskuresearcher w Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences w Uppsali, w Szwecji.
Członkostwo i Nagrody
  • 2016-2019 - StypendiumMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.