Aktualności

Najnowsze publikacje

  • Vicente J, Apollonio M, Blanco-Aguiar JA... 2019. Science-based wildlife disease response. Science 364 (6444) : 943-944. DOI: 10.1126/science.aax4310
  • Radačovská A, Bazsalovicsová E, Linowska A... 2019. Endohelminths of European Perch (Perca fluviatilis) from Selected Localities in Poland with an Emphasis on Search of the Broad Fish Tapeworm Dibothriocephalus latus. Acta Parasitologica DOI: 10.2478/s11686-019-00087-z
  • Stojak J. 2019. Antyczny DNA. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 6-7 (241) Link
  • Plis K, Stojak J. 2019. Proces domestykacji psa: próba rozwikłania zagadki udomowienia gatunku. Kosmos 1 (322) : 65-73. PDF
  • Wesołowski T, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Kujawa A... 2019. Co i jak chronić w Puszczy Białowieskiej – polemika z tezami J. Hilszczańskiego i T. Jaworskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1) : 51-56. PDF
  • Żmihorski M, Hebda G, Eggers S... 2019. Early post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-intervention areas. Global Ecology and Conservation 18 DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00636
  • Hayward MW, Jachowski D, Bugira CK... 2019. The search for novelty continues for rewilding. Biological Conservation DOI: 10.1016/j.biocon.2019.05.041
  • Tarnowska E, Niedziałkowska M, Jędrzejewska B. 2019. Genetic structure of bank vole populations in the contact zone of two lineages in north-eastern Poland. Mammalian Biology 96 : 93-101. DOI: 10.1016/j.mambio.2018.10.011
  • Kuijper DPJ, Churski M, Trouwborst A... 2019. Keep the wolf from the door: how to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes?. Biological Conservation 235 : 102-111. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.04.004
  • Stojak J, Tarnowska E. 2019. Polish suture zone as the goblet of truth in post-glacial history of mammals in Europe. Mammal Research DOI: 10.1007/s13364-019-00433-6

Nadchodzące wydarzenia

8th European Congress of Mammalogy
23-27 września 2019 Warszawa, Polska

Zapraszamy do publikowania w Mammal Research!

Prace publikowane przez autorów
z polskich instytucji w wolnym dostępie