Najnowsze publikacje

  • Kloch A, Biedrzycka A, Szewczyk M... 2021. High genetic diversity of immunity genes in an expanding population of a highly mobile carnivore, the grey wolf Canislupus, in Central Europe. Diversity and Distributions DOI: 10.1111/ddi.13360
  • Kowalczyk R, Plumb G. 2021. European Bison Bison bonasus (Linnaeus, 1758). W: Handbook of the Mammals of Europe. Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-65038-8_28-1 Link
  • Stojak J. 2021. Środowiskowy DNA i przygody na fali. Z pamiętnika Fulbrightera. Część 4. Sprawy Nauki, wydanie elektroniczne 261 (6-7) Link
  • Kołodziej-Sobocińska M. 2021. Migracje zwierząt związane ze zmianami klimatycznymi a nowe choroby. W: Zmiana Klimatu - skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Red. Burchard-Dziubińska M, Prandecki K, . Polska Akademia Nauk Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa : 47-63.
  • Boston ESM, Dechmann DKN, Ruczyński I. 2021. Leisler’s Noctule Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) . W: Handbook of the Mammals of Europe. Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-65038-8_64-1 Link
  • Kauffman MJ, Cagnacci F, Chamaillé-Jammes S... 2021. Mapping out a future for ungulate migrations. Science 372 (6542) : 566-569. DOI: 10.1126/science.abf0998
  • Niedziałkowska M, Tarnowska E, Ligmanowska J... 2021. Clear phylogeographic pattern and genetic structure of wild boar Sus scrofa population in Central and Eastern Europe. Scientific Reports (9680) DOI: 10.1038/s41598-021-88991-1
  • Kowalczyk R, Kamiński T, Borowik T. 2021. Do large herbivores maintain open habitats in temperate forests?. Forest Ecology and Management 494 (119310) DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119310
  • Szewczyk M, Nowak C, Hulva P... 2021. Genetic support for the current discrete conservation unit of the Central European wolf population. Wildlife Biology 2 (wlb.00809) DOI: 10.2981/wlb.00809
  • Stojak J. 2021. Witamy w niezwykłym laboratorium! Z pamiętnika Fulbrightera. Część 3. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 5 (260) Link

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Zapraszamy do publikowania w Mammal Research!

Prace publikowane przez autorów
z polskich instytucji w wolnym dostępie