Aktualności

Najnowsze publikacje

  • Hofman‐Kamińska E, Bocherens H, Drucker DG... 2019. Adapt or die—Response of large herbivores to environmental changes in Europe during the Holocene. Global Change Biology DOI: 10.1111/gcb.14733
  • Lanszki J, Heltai M, Kövér G... 2019. Non-linear relationship between body size of terrestrial carnivores and their trophic niche breadth and overlap. Basic and Applied Ecology DOI: 10.1016/j.baae.2019.06.004
  • Hebda G, Kata K, Żmihorski M. 2019. The last meal: large insects predominate the diet of the European Roller Coracias garrulus prior to population extinction. Bird Study DOI: 10.1080/00063657.2019.1630361
  • Morelle K, Jezek M, Licoppe A... 2019. Deathbed choice by ASF‐infected wild boar can help find carcasses. Transboundary and Emerging Diseases DOI: 10.1111/tbed.13267
  • Samojlik T, Fedotova A, Borowik T... 2019. Historical data on European bison management in Białowieża Primeval Forest can contribute to a better contemporary conservation of the species. Mammal Research DOI: 10.1007/s13364-019-00437-2
  • Vicente J, Apollonio M, Blanco-Aguiar JA... 2019. Science-based wildlife disease response. Science 364 (6444) : 943-944. DOI: 10.1126/science.aax4310
  • Radačovská A, Bazsalovicsová E, Linowska A... 2019. Endohelminths of European Perch (Perca fluviatilis) from Selected Localities in Poland with an Emphasis on Search of the Broad Fish Tapeworm Dibothriocephalus latus. Acta Parasitologica DOI: 10.2478/s11686-019-00087-z
  • Stojak J. 2019. Antyczny DNA. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 6-7 (241) Link
  • Plis K, Stojak J. 2019. Proces domestykacji psa: próba rozwikłania zagadki udomowienia gatunku. Kosmos 1 (322) : 65-73. PDF
  • Wesołowski T, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Kujawa A... 2019. Co i jak chronić w Puszczy Białowieskiej – polemika z tezami J. Hilszczańskiego i T. Jaworskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1) : 51-56. PDF

Nadchodzące wydarzenia

8th European Congress of Mammalogy
23-27 września 2019 Warszawa, Polska

Zapraszamy do publikowania w Mammal Research!

Prace publikowane przez autorów
z polskich instytucji w wolnym dostępie