Instytut Biologii Ssaków PAN oferuje szansę pracy dla wolontariuszy, a także uczestnictwa w długoterminowych praktykach w bieżących projektach badawczych związanych z ekologią i ochroną ssaków.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy wybrać temat pracy i skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dane badania w Instytucie.

Razem ze zgłoszeniem, student/wolontariusz powinien przysłać list poparcia (z uniwersytetu, organizacji).

IBS PAN nie jest w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu studentów czy wolontariuszy. Studentów zachęca się do występowania o środki finansowe z innych źródeł. 

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem:

Później prosimy o wypełnienie i odesłanie do nas formularza zgłoszeniowego:

Za pomocą powyższych formularzy można ubiegać się o wolontariat/praktyki w Instytucie Biologii Ssaków.

Formularze zapisane są w formacie MS Word – prosimy pobrać go na twardy dysk, wypełnić i odesłać (jako załącznik do e-maila) na adres IBS PAN.