• Artykuł naukowy
  Kuchta R, Kołodziej-Sobocińska M, Brabec J, Młocicki D, Sałamatin R, Scholz T. 2020. Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era. Clinical Infectious Diseases ciaa1036 DOI: 10.1093/cid/ciaa1036
 • Artykuł naukowy
  Diserens TA, Churski M, Bubnicki JW, Stępniak K, Pekach A, Selva N, Kuijper DPJ. 2020. A dispersing bear in Białowieża Forest raises important ecological and conservation management questions for the central European lowlands. Global Ecology and Conservation DOI: 10.1016/j.gecco.2020.e01190
 • Artykuł naukowy
  Demiaszkiewicz AW, Moskwa B, Gralak A, Laskowski Z, Myczka AW, Kołodziej-Sobocińska M, Kaczor S, Plis-Kuprianowicz E, Krzysiak M, Filip-Hutsch K. 2020. The Nematodes Thelazia Gulosa Railiet and Henry, 1910 and Thelazia Skrjabini Erschov, 1928 as a Cause of Blindness in European Bison (Bison Bonasus) in Poland. Acta Parasitologica DOI: 10.1007/s11686-020-00243-w
 • Artykuł naukowy
  Kowalczyk R. 2020. Ochrona żubra w Polsce - hodowla czy zarządzanie adaptacyjne. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 76 (2) : 4-15.
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2020. W przyrodzie wariant ma znaczenie. Genetyka. Fakty i mity, wydanie elektroniczne 6 Link
 • Artykuł naukowy
  Tarnowska E, Niedziałkowska M, Stojak J, Jędrzejewska B. 2020. Polymorphism of TLR2 in bank vole populations in North Eastern Poland is not associated with Borrelia afzelii infection prevalence. Mammal Research DOI: 10.1007/s13364-020-00518-7
 • Artykuł naukowy
  Kotowska​ D, Zegarek M, Osojca G, Satory A, Pärt T, Żmihorski M. 2020. Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance. PeerJ DOI: 10.7717/peerj.9385
 • Artykuł naukowy
  Jaroszewicz B, Jankowska-Błaszczuk M, Żmihorski M, Hałatkiewicz T. 2020. An Efficient Tool for the Maintenance of Thermophilous Oak Forest Understory—Sheep or Brush Cutter?. Forests 11 (5) : 582. DOI: 10.3390/f11050582
 • Artykuł naukowy
  Kerley GIH, Cromsigt JPGM, Kowalczyk R. 2020. European bison conservation cannot afford to ignore alternative hypotheses: a commentary on Perzanowski et al. (2019). Animal Conservation DOI: 10.1111/acv.12605
 • Artykuł naukowy
  Żmihorski M, Kowalski M, Cichocki J, Rubacha S, Kotowska D, Krupiński D, Rosin ZM, Šálek M, Pärt T. 2020. The use of socio-economy in species distribution modelling: Features of rural societies improve predictions of barn owl occurrence. Science of The Total Environment 140407 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.140407