• Artykuł naukowy
  Zyśk-Gorczyńska E, Skórka P, Żmihorski M. 2020. Graffiti saves birds: A year-round pattern of bird collisions with glass bus shelters. Landscape and Urban Planning 193, 103680 DOI: 10.1016/j.landurbplan.2019.103680
 • Artykuł popularnonaukowy
  Schmidt K, Kuijper DPJ, Kowalczyk R. 2019. Dlaczego w Polsce chronimy wilki?. Brać Łowiecka 10 : 44. Link
 • Artykuł naukowy
  Jaroszewicz B, Cholewińska O, Gutowski JM, Samojlik T, Zimny M, Latałowa M. 2019. Białowieża Forest—A Relic of the High Naturalness of European Forests. Forests 10 (10) 849 DOI: 10.3390/f10100849
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2019. Bioterroryzm – czy powinniśmy się bać?. Sprawy Nauki, wydanie elektroniczne 10 (243) Link
 • Artykuł naukowy
  Wojtaszyn G, Boratyński JS, Sykut M, Koziróg L. 2019. Valuable bat hibernaculum in Bydgoszcz City. Przegląd Przyrodniczy XXX : 109-110. PDF
 • Artykuł naukowy
  Jasińska KD, Żmihorski M, Krauze‐Gryz D, Kotowska D, Werka J, Piotrowska D, Pärt T. 2019. Linking habitat composition, local population densities and traffic characteristics to spatial patterns of ungulate‐train collisions. Journal of Applied Ecology DOI:  10.1111/1365-2664.13495
 • Artykuł naukowy
  Gower G, Fenderson LE, Salis AT, Helgen KM, van Loenen AL, Heiniger H, Hofman-Kamińska E, Kowalczyk R, Mitchell KJ, Llamas B, Cooper A. 2019. Widespread male sex bias in mammal fossil and museum collections. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America DOI: 10.1073/pnas.1903275116
 • Artykuł naukowy
  Fedotova A, Samojlik T, Daszkiewicz P. 2019. Killing for museums: European bison as a museum exhibit. Centaurus 60 (4) : 315-332. DOI: 10.1111/1600-0498.12194
 • Artykuł naukowy
  Stojak J. 2019. Hantavirus infections in humans in Poland—current state of knowledge and perspectives for research. European Journal of Public Health DOI: 10.1093/eurpub/ckz144
 • Artykuł naukowy
  Gretzinger J, Molak M, Reiter E, Pfrengle S, Urban C, Neukamm J, Blant M, Conard NJ, Cupillard C, Dimitrijević V, Drucker DG, Hofman-Kamińska E, Kowalczyk R, Krajcarz MT, Krajcarz M, Münzel SC, Peresani M, Romandini M, Rufí I, Soler J, Terlato G, Krause J, Bocherens H, Schuenemann VJ. 2019. Large-scale mitogenomic analysis of the phylogeography of the Late Pleistocene cave bear. Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-019-47073-z