Kierownik Zakładu

Jan Marek Wójcik
Tytuł naukowy:
prof. dr hab.
Stanowisko:
Profesor
Zakład:
Genetyki i Ewolucji — kierownik
Jan Marek Wójcik

Pracownicy zakładu

Pracownik Stanowisko
dr hab. Małgorzata Tokarska Profesor IBS
mgr Iwona Ruczyńska Biolog

O Zakładzie

Zainteresowania badawcze Zakładu koncentrują się na wybranych aspektach zmienności genetycznej w populacjach ssaków, filogeografii, a także roli mechanizmów izolujących w różnicowaniu się gatunków. W tym celu wykorzystywane są różne genetyczne narzędzia badawcze, między innymi markery jądrowego i mitochondrialnego DNA oraz analiza sekwencji nukleotydów. Obiektem badań są zarówno drobne gryzonie, jak i duże ssaki, szczególnie żubr. Oprócz aspektów naukowych, badania genetyczne mają także znaczenie praktyczne, gdyż dostarczają informacji użytecznych w planowaniu ochrony i zarządzaniu zagrożonymi populacjami ssaków.