Mammal Research jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Biologii Ssaków PAN we współpracy z wydawnictwem Springer.

Pierwszy numer naszego czasopisma ukazał się pod nazwą Acta Theriologica w styczniu 1955. Od 2015 roku nosi ono nazwę Mammal Research (czytaj więcej…)

Mammal Research jest obecnie jednym z wiodących czasopism naukowych poświęconych badaniom ssaków, zajmującym się wszystkimi aspektami biologii ssaków, takimi jak genetyka, ekologia, zachowanie, bioenergetyka, morfologia, rozród, fizjologia, paleontologia i ewolucja.

Dzięki współpracy z wydawnictwem Springer Mammal Research stało się bardziej widoczne i jest obecnie dostępne dla ponad 4 tysięcy instytucji na całym świecie.

Aktualne numery czasopisma (od 2001 roku) są dostępne w SpringeLink. Numery archiwalne (1955-2000) są dostępne bezpłatnie w RCIN (link pod logo z ryjówką).

Zachęcamy gorąco do publikowania artykułów, zarówno prac oryginalnych jak i przeglądowych, w Mammal Research. W chwili obecnej autorzy z Polski mają możliwość nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach Springera w systemie Open Access, dzięki czemu prace stają się dostępne wszędzie i dla wszystkich.

Prace można składać poprzez system redakcyjny wydawnictwa Springer.