Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Stoczek 1,
17-230 Białowieża

NIP 543-12-25-396
REGON 000326285
Konto: Bank BGK nr 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002
KOD SWIFT: GOSKPLPW
Rejestr Instytutów Naukowych PAN (RIN PAN) RIN-II-68/11
adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń IBS PAN: AE:PL-62637-62511-AIBCV-24
 

Sekretariat

tel. (85) 682 77 50
fax (85) 682 77 52
e-mail mripas@ibs.bialowieza.pl

Dyrektor

Dr hab. Michał Żmihorski, profesor IBS PAN
e-mail: zmihorski@ibs.bialowieza.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Tomasz Borowik
tel. (85) 682 77 86
e-mail tborowik@ibs.bialowieza.pl

Główny Księgowy

Mgr Barbara Sadowska-Dulko
e-mail bdulko@ibs.bialowieza.pl

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Henryk Okarma
e-mail okarma@iop.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych>

Anna Milko
e-mail iod@ibs.bialowieza.pl

Logo IBS w wersji polskiej

JPG (186 KB)

Logo IBS w wersji angielskiej

JPG (183 KB)