Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

Stoczek 1,
17-230 Białowieża

NIP 543-12-25-396
REGON 000326285
Konto: Bank BGK nr 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002
KOD SWIFT: GOSKPLPW
Rejestr Instytutów Naukowych PAN (RIN PAN) RIN-II-68/11
adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP

Sekretariat

tel. (85) 682 77 50
fax (85) 682 77 52
e-mail mripas@ibs.bialowieza.pl

Dyrektor

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk
e-mail: rkowal@ibs.bialowieza.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Schmidt
tel. (85) 682 77 77
e-mail kschmidt@ibs.bialowieza.pl

Główny Księgowy

Mgr Maria Karunos
e-mail mkarunos@ibs.bialowieza.pl

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Henryk Okarma
e-mail okarma@iop.krakow.pl

Logo IBS w wersji polskiej

JPG (186 KB)

Logo IBS w wersji angielskiej

JPG (183 KB)