Kierownik Zakładu

Tomasz Borowik
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora/Adiunkt
Zakład:
Biogeografii — kierownik

Pracownicy zakładu

Pracownik Stanowisko
prof. Bogumiła Jędrzejewska Profesor
dr hab. Michał Żmihorski Profesor IBS
dr hab. Magdalena Niedziałkowska Adiunkt
dr Krzysztof Niedziałkowski Adiunkt
dr Tomasz Podgórski Adiunkt
mgr Kamila Plis Biolog
mgr Maciej Sykut Biolog
mgr Dominika Koprowska Biolog
Andrzej Waszkiewicz Laborant

 

O Zakładzie

Przedmiotem zainteresowań Zakładu Biogeografii są procesy i wzorce ekologiczne w dużej skali przestrzennej i/lub długiej skali czasowej. W badaniach stawiamy pytania o: (1) znaczenie historycznych i współczesnych czynników ekologicznych i oddziaływań środowiskowych w kształtowaniu obecnego obrazu wielkoskalowego zróżnicowania genetycznego populacji ssaków; (2) rolę produktywności środowiska i pokarmu oraz drapieżnictwa i innych czynników śmiertelności w kształtowaniu dynamiki liczebności, zagęszczenia populacji i wskaźników rozrodu ssaków; (3) biogeograficzne wzorce zmienności relacji drapieżnik – ofiara; oraz (4) wpływ dużych roślinożerców – na tle innych czynników (historia użytkowania przez człowieka, warunki abiotyczne) – na odnowienie i strukturę lasów Puszczy Białowieskiej. Obiektami badań są ssaki kopytne (łoś, jeleń, sarna, dzik), gryzonie (nornica ruda, mysz leśna) i drapieżniki (wilk). W podejściu metodologicznym łączymy metody intensywnych badań terenowych w skali lokalnej (telemetria, oceny liczebności populacji, foto-pułapki, pomiary roślinności), zbiór prób do badań genetycznych w skali regionalnej i kontynentalnej oraz analizy laboratoryjne (genetyka molekularna), meta-analizy danych ekologicznych i techniki GIS.

 

FOTO: Jednym z tematów badawczych jest oddziaływanie dużych roślinożerców na strukturę i odnowienie lasów Puszczy Białowieskiej