Kierownik Zakładu

Michał Żmihorski
Tytuł naukowy:
Profesor IBS PAN
Stanowisko:
Kierownik Zakładu Biogeografii
Zakład:
Biogeografii — kierownik

O Zakładzie

Przedmiotem zainteresowań Zakładu Biogeografii są procesy i wzorce ekologiczne w dużej skali przestrzennej i/lub długiej skali czasowej. W badaniach stawiamy pytania o: (1) znaczenie historycznych i współczesnych czynników ekologicznych i oddziaływań środowiskowych w kształtowaniu obecnego obrazu wielkoskalowego zróżnicowania genetycznego populacji ssaków; (2) rolę produktywności środowiska i pokarmu oraz drapieżnictwa i innych czynników śmiertelności w kształtowaniu dynamiki liczebności, zagęszczenia populacji i wskaźników rozrodu ssaków; (3) biogeograficzne wzorce zmienności relacji drapieżnik – ofiara; oraz (4) wpływ dużych roślinożerców – na tle innych czynników (historia użytkowania przez człowieka, warunki abiotyczne) – na odnowienie i strukturę lasów Puszczy Białowieskiej. Obiektami badań są ssaki kopytne (łoś, jeleń, sarna, dzik), gryzonie (nornica ruda, mysz leśna) i drapieżniki (wilk). W podejściu metodologicznym łączymy metody intensywnych badań terenowych w skali lokalnej (telemetria, oceny liczebności populacji, foto-pułapki, pomiary roślinności), zbiór prób do badań genetycznych w skali regionalnej i kontynentalnej oraz analizy laboratoryjne (genetyka molekularna), meta-analizy danych ekologicznych i techniki GIS.

 

FOTO: Jednym z tematów badawczych jest oddziaływanie dużych roślinożerców na strukturę i odnowienie lasów Puszczy Białowieskiej