Tomasz Podgórski
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Adiunkt
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe
 • Habilitacja: 2022, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
 • Doktor: 2013, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
 • Magister: 2006, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych
Profil badawczy
 • Ekologia behawioralna
 • Zarządzanie populacjami zwierząt
 • Ekologia chorób
 • Użytkowanie przestrzeni i zachowania socjalne
 • Ssaki kopytne, dzik
 • Metody badawcze: telemetria, sieci socjalne, foto-pułapki, markery genetyczne
Doświadczenie międzynarodowe
 • 2014 Institute of Biological Problems of Cryolithozone, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Russia, 2 tygodnie
 • 2013 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 2 tygodnie
 • 2013 Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja, 2 tygodnie
 • 2011 Institute of Biological and Environmental Sciences, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania, 1 miesiąc
 • 2010 Department of Zoology and Evolutionary Genetics, Uniwersytet w Sassari, Włochy, 4 miesiące
Projekty badawcze
 • 2017 - 2023: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): "ENETWILD - Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents" (2017-2023)
 • 2016 - 2020: Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej - COST Action CA15116: "Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)" - członek Komitetu Zarządzającego oraz zastępca kierownika grupy roboczej "ASF u dzików"
 • 2015 - 2018: Narodowe Centrum Nauki: "Epidemiologia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzika (Sus scrofa) - rola struktury przestrzennej, socjalnej i genetycznej populacji gospodarza" - kierownik
 • 2008 - 2011: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach" - wykonawca
 • 2009 - 2012: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus" - wykonawca