Kierownik Zakładu

Krzysztof Schmidt
Tytuł naukowy:
prof. dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Populacji — kierownik

Pracownicy zakładu

Pracownik Stanowisko
dr hab. Rafal Kowalczyk Profesor IBS PAN
dr hab. Dries Kuijper Profesor IBS PAN
dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska Profesor IBS PAN
dr hab. Tomasz Samojlik Asystent
dr Marcin Churski Adiunkt
dr Emilia Hofman-Kamińska Adiunkt
dr Jakub Bubnicki Asystent
mgr Tomasz Kamiński Biolog
Roman Kozak Starszy Laborant

 

O Zakładzie

Przedmiotem działalności Zakładu są zagadnienia dotyczące oddziaływań między dużymi ssakami kopytnymi i drapieżnymi oraz środowiskiem, identyfikacja czynników i mechanizmów kształtujących dynamikę i rozmieszczenie populacji, a także wykorzystanie zdobytej wiedzy do wypracowania naukowych podstaw ochrony i zarządzania populacjami dużych ssaków. Tematy naszych badań dotyczą sposobu użytkowania przestrzeni, zależności drapieżnik-ofiara, w tym w szczególności mechanizmy bezpośredniego i pośredniego wpływu dużych ssaków drapieżnych na populacje ssaków kopytnych. Interesuje nas również wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na strukturę genetyczną populacji. Prowadzimy badania nad wzorcami użytkowania środowisk przez duże ssaki kopytne: żubra i łosia oraz czynnikami wpływającymi na ich dietę i strategie żerowania. Stosujemy nowoczesne metody badań terenowych, takie jak telemetria GPS, foto-monitoring oraz techniki laboratoryjne, w tym analizy genetyczne, izotopowe, hormonalne i mikro-śladów starcia uzębienia. Badane przez nas zagadnienia dotyczą zarówno skali lokalnej (Puszcza Białowieska), jak i regionalnej (północno-wschodnia Polska), krajowej oraz europejskiej. Prace zespołu znajdują praktyczne zastosowanie w działaniach na rzecz ochrony i zarządzania populacjami dużych ssaków drapieżnych i kopytnych.

Obrożowanie żubra do badań radio-telemetrycznych