Marta Kołodziej-Sobocińska
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
 • Habilitacja - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, 2018
 • Doktor - Polska Akademia Nauk, Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego, Warszawa, 2006.
 • Magister - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 1999.
Profil badawczy

Zainteresowania badawcze Marty Kołodziej-Sobocińskiej to immunologia i parazytologia. Obecnie zajmuje się poznaniem mechanizmów odpornościowych zaangażowanych w obronę przed inwazjami pasożytniczymi oraz w kształtowanie się równowagi między żywicielem i pasożytem w populacjach dzikich zwierząt na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej. Bada również parazytofaunę drapieżników z Puszczy Białowieskiej oraz norki amerykańskiej (Neovison vison) w pięciu polskich parkach narodowych.

Niedawno wykryła tasiemca Spirometra erinaceieuropaei u borsuków, jenotów i dzików. Jest to bardzo słabo zbadany pasożyt a, jak wskazują wstępne badania, dość często występuje w środowisku w północno-wschodniej Polsce i może być potencjalnym zagrożeniem dla człowieka w związku z konsumpcją mięsa dzika.

Projekty badawcze
 • 2017-2020: Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinaceieuropaei) w populacjach dzikich zwierząt
 • 2014-2019: Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy
 • 2013-2015, NCN 2012/07/B/NZ8/00066 "Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej". Główny wykonawca projektu
 • 2013-2016: „Procesy adaptacyjne obcego inwazyjnego gatunku - wpływ uciekinierów z ferm hodowlanych na dziko żyjące populacje norki amerykańskiej". Główny wykonawca projektu
 • 2003-2005: KBN 3PO4C 015 24 grant promotorski pt.: „Wpływ wolnych rodników na przebieg infekcji Trichinella spiralis u myszy". Główny wykonawca projektu
 • 1999-2001: KBN 5 P06K 025 17, „Wykrywanie antygenów Echinococcus multilocularis u żywicieli ostatecznych tasiemca". Wykonawca projektu
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
 • Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN (2015-2018)
 • Sekretarz Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN (2019-2022)