Karol Zub
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
 • magistra: 2002, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku
 • doktora: 2006, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
Profil badawczy

Główne zainteresowania dotyczą ekologii, ewolucji, ekofizjologii i genetyki małych ssaków (małe łasicowate, gryzonie). W przeszłości również ekologia ssaków i ptaków drapieżnych, głównie badania dotyczące składu pokarmu w oparciu o analizę wypluwek. Obecne badania koncentrują się na następujących tematach:

 1. wydatki energetycznych małych ssaków (pomiary terenowego tempa metabolizmu z wykorzystaniem techniki podwójnie znakowanej wody oraz spoczynkowego tempa metabolizmu);
 2. wpływ zróżnicowania masy ciała i tempa metabolizmu na zimową śmiertelność małych ssaków (łasice, norniki) oraz na ich sukces rozrodczy (norniki);
 3. genetyka ilościowa (odziedziczalność masy ciała oraz tempa metabolizmu u łasic i norników);
 4. dynamika liczebności populacji łasic i norników.
Doświadczenie międzynarodowe
 • Dwa 2-tygodniowe pobyty we wrześniu 2003 oraz w listopadzie 2005 roku, Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania
 • 6-miesięczne stypendium Marie Curie Fellowship (luty - sierpień 2007), Uniwersytet w Aberdeen, Wielka Brytania, praca w grupie badawczej prof. J. R. Speakmana (energetyka małych ssaków)
 • 2-miesięczne stypendium Marie Curie Fellowship (wrzesień-październik 2009), Uniwersytet w Edynburgu, Wielka Brytania, praca w grupie badawczej prof. L. Kruuk (genetyka ilościowa i ewolucja w populacjach dzikich zwierząt)
Projekty badawcze
 • „Wpływ dostępności ofiar na zmienność rozmiarów ciała łasic Mustela nivalis w dolinach rzecznych i na obszarach leśnych Puszczy Białowieskiej", projekt KBN nr 3 P04F 05125, projekt zakończony w kwietniu 2006.
 • „Zróżnicowanie tempa metabolizmu i rozmiarów ciała łasicy Mustela nivalis", projekt KBN nr 2P04F 013 29, projekt zakończony w listopadzie 2007.
 • „Wpływ zróżnicowania masy ciałą i tempa metabolizmu na dostosowanie (fitness) osobników nornika północnego Microtus oeconomus", projekt ze finansowany środków na naukę nr N304 075 32/2807, projekt zakończony w listopadzie 2009.
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
 • Redaktor naczelny Mammal Research