Rafał Kowalczyk
Tytuł naukowy:
Prof dr hab.
Stanowisko:
Profesor / Kustosz Kolekcji
Zakład:
Ekologii Populacji
Rafał Kowalczyk
Edukacja i stopnie naukowe
 • Profesor: 2022
 • Habilitacja: Instytut i Muzeum Zoologii PAN w Warszawie, 2013
 • Doktor - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2001
 • Magister - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1993
Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe obejmują ekologię i zarządzanie populacjami dużych ssaków. Prowadziłem badania nad ekologia behawioralną, strategiami żerowania oraz paleoekologią ssaków drapieżnych i dużych ssaków roślinożernych. Opublikowałem ponad 100 artykułów naukowych oraz mam doświadczenie w popularyzacji nauki. Uczestniczę też w działaniach dotyczących ochrony Puszczy Białowieskiej i dużych ssaków.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2011 - Rosja, Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming - 1 miesiąc;
 • 2009 - Republika Południowej Afryki, Centre for African Conservation Ecology Nelson Mandela Metropolitan University - 2 tygodnie;
 • 2004 - Szwajcaria, KORA (Coordinated Research Projects for the Conservation and Management of Carnivores in Switzerland) - 1 tydzień;
 • 2003 - Norwegia, Norwegian Institute of Nature Research (NINA) - 2 tygodnie;
 • 1999 - Anglia, University of Oxford - Wildlife Conservation Research Unit i Central Science Laboratory MAFF w Woodchester Park - 2 tygodnie.
Projekty badawcze
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Zastępca przewodniczącego Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN
 • Członek IUCN SSC Bison Specialist Group
 • Redaktor pomocniczy czasopisma naukowego Mammal Research
Członkostwo i Nagrody
 • 2001 - Nagroda Rady Naukowej Wydziału Leśnego SGGW (za pracę doktorską pt. Czynniki kształtujące organizację przestrzenną oraz aktywność populacji borsuków Meles meles w Puszczy Białowieskiej).