Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN jest specjalistyczną biblioteką gromadzącą zbiory z zakresu biologii ssaków, a także ogólnej zoologii, ekologii, etologii, genetyki, ewolucjonizmu, zoogeografii, bioróżnorodności, ochrony przyrody i leśnictwa. W zbiorach znajdują się też  materiały pokonferencyjne, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz podręczniki akademickie, atlasy, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, materiały audiowizualne i elektroniczne. Posiadamy bogate piśmiennictwo dotyczące Puszczy Białowieskiej.W latach 2011-2013 Biblioteka Instytutu realizowała projekt Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Biblioteka IBS zajmuje się również sprzedażą wydawnictw publikowanych przez IBS PAN lub autorstwa pracowników Instytutu.

Wielkość zbiorów:

Według stanu z 2017 zbiory Biblioteki liczą 40 734 jednostek inwentarzowych: 
9 508 woluminów książek
17 471 woluminów czasopism (95 tytułów bieżących)
13 037 odbitek
718 pozycji zbiorów specjalnych

Udostępnianie zbiorów: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30

Kontakt: library@ibs.bialowieza.pl, 85 682 77 82

Udostępnianie zbiorów:

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30

Kontakt:

library@ibs.bialowieza.pl, 85 682 77 82

Katalogi: