Sprzedaż wydawnictw Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży

MOŻLIWOŚCI ZAKUPU:

Pozycje wydawnicze można zakupić:

– osobiście w bibliotece Instytutu, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża,

– składając zamówienie przez stronę internetową Instytutu,

– składając zamówienie drogą majlową na adres library@ibs.bialowieza.pl, tel.: 85 682 77 82