Studia doktoranckie w Instytucie Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego na Uniwersytecie w Białymstoku

W ramach współpracy między Instytutem Biologii Ssaków PAN oraz Instytutem Biologii UwB został ogłoszony nabór kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w temacie badawczym: „Podłoże genetyczne zmienności  adaptacyjnej na przykładzie wybranych gatunków ssaków drapieżnych„.

Temat ten realizowany będzie w ramach dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: „W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego” (kierownik: dr hab. Krzysztof Schmidt) oraz „Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych” (kierownik: dr hab. Karol Zub).

Informacje o rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się pod linkiem

Dydaktyka – Prace doktorskie i magisterskie

W ramach współpracy między Instytutem Biologii Ssaków PAN oraz Instytutem Biologii UwB został ogłoszony nabór kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w temacie badawczym: „Podłoże genetyczne zmienności  adaptacyjnej na przykładzie wybranych gatunków ssaków drapieżnych„.

Temat ten realizowany będzie w ramach dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: „W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego” (kierownik: dr hab. Krzysztof Schmidt) oraz „Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych” (kierownik: dr hab. Karol Zub).

Informacje o rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się pod linkiem

Od 2004 r. IBS PAN współuczestniczy również w środowiskowych studiach doktoranckich prowadzonych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoranci w ramach tych studiów mogą prowadzić prace doktorskie w Instytucie Biologii Ssaków PAN pod kierunkiem pracowników Instytutu.

Przewody doktorskie w ramach środowiskowych studiów doktoranckich przeprowadzane są na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Osoby zainteresowane przyjęciem na studia i wykonywaniem prac doktorskich w IBS PAN powinny skontaktować się z osobą, prowadzącą badania w interesującej kandydata/kandydatkę tematyce. Rekrutacja na studia odbywa się w czerwcu każdego roku. Ogłoszenia o naborze ukazują się na stronie IBS PAN.

Instytut Biologii Ssaków PAN oferuje również studentom możliwość przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej, licencjackiej lub magisterskiej w zakresie ekologii i ochrony ssaków.

Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z tematyką prowadzonych w Instytucie badań i skontaktować się z osobą prowadzącą dany temat badawczy.

Razem ze zgłoszeniem student powinien przysłać list poparcia ze swojej uczelni.

Instytut nie jest w stanie pokryć kosztów podróży i pobytu studentów. Studentów zachęca się do występowania o środki finansowe z innych źródeł.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem:

Następnie prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego (jako załącznik) na adres mailowy IBS PAN.