Cecilia Tomasulo
Stanowisko:
doktorantka
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Opiekun naukowy:
prof dr hab. Krzysztof Schmidt
Edukacja i stopnie naukowe

2020: mgr inż. w „Ewolucji zachowań zwierząt i ludzi”, Uniwersytet w Turynie, Włochy.
Temat pracy magisterskiej: „Zachowania społeczne samic kozicy alpejskiej (Rupicapra rupicapra rupicapra).”
2016: licencjat z biologii na Uniwersytecie Turyńskim we Włoszech. Temat pracy dyplomowej: „Mechanizmy manipulacji żywicielami przez pasożyty”.

Profil badawczy

Celem moich badań jest zrozumienie, w jaki sposób stres wywołany ryzykiem drapieżnictwa wpływa na reakcje behawioralne i hormonalne ofiary (ssaków kopytnych) oraz w jaki sposób wynikający z tego przewlekły stres może prowadzić do długoterminowych zmian w zapotrzebowaniu na składniki pokarmowe ofiary, które mogą modyfikować wybiórczość pokarmową zwierząt w zależności od poziomu ryzyka.
Metody, których używam w swoich badaniach, to analiza poziomu stresu u zwierząt kopytnych poprzez pomiar metabolitów glikokortykoidów w odchodach, analiza reakcji behawioralnych zwierząt na zagrożenie drapieżnictwem przy pomocy foto-pułapek oraz bezpośredni pomiar węglowodanów przyswajalnych w roślinach wybieranych przez zwierzęta kopytne.
Interesuję się również ekologią i etologią ssaków kopytnych żyjących w środowisku górskim, zwłaszcza tych występujących w Alpach.

Doświadczenie międzynarodowe

2022: Staż podyplomowy na Wydziale Nauk Weterynaryjnych – Laboratorium Etologii i Fizjologii (Uniwersytet w Turynie).
2021: Staż (Stypendium Erasmus+) w Norweskim Instytucie Badań Przyrody (Grupa Badawcza Lisów Arktycznych) w ramach programu hodowli lisów polarnych w niewoli.
2021: Staż studiów podyplomowych w Wild Exotic Animal Foundation – Wydział Nauk Weterynaryjnych (Uniwersytet w Turynie).
2020-2022: Wolontariusz Krajowego Monitoringu Wilka w ramach unijnego projektu LIFE WolfAlps.
2019: Staż w Parku Narodowym Gran Paradiso w długoterminowym projekcie dotyczącym ekoetologii kozic alpejskich.
2018: Okres coachingu w Parku Narodowym Gran Paradiso w długoterminowym projekcie dotyczącym ekoetologii kozic alpejskich.