Zuzanna Hałat
Tytuł naukowy:
dr
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Opiekun naukowy:
Dr hab. Ireneusz Ruczyński
Edukacja i stopnie naukowe
  • Mgr: 2009, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Biologia (Zoologia)
  • MSc: 2012, Edinburgh Napier University, Faculty of Health, Life and Social Sciences, Wildlife Biology and Conservation
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Zuzanny Hałat związane są z behawiorem ssaków. Pracę magisterską realizowała w Tatrzańskim Parku Narodowym badając wpływ ruchu turtystycznego na zachowania kozicy górskiej Rupicapra rupicapra tatrica. Obecnie realizowany projekt doktorski dotyczy zachowań socjalnych samców mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus) w Puszczy Białowieskiej i Bieszczadach.

Projekty badawcze
  • „Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy"- wykonawca