Marcin Churski
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
Adiunkt
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
 • Doktor nauk biologicznych, specjalność ekologia (2015, UW, Wydział Biologii)
 • Magister nauk leśnych (2006, SLU, Alnarp, Szwecja)
 • Magister inżynier nauk leśnych (2004, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Profil badawczy
 • Ekologia ekosystemów
 • Wpływ dużych roślinożerców i ognia na funkcjonowanie ekosystemów
 • Interakcje roślina-roślinożerca
 • Relacje konsument-zasoby
 • Ekologia behawioralna
 • Wpływ drapieżnictwa na interakcje roślinożerca-roślina
 • Ekologia eksperymentalna
 • Rozwój metod i aplikacji do analiz, zarządzania i przechowywania danych z foto- i wideo-pułapek

W ostatnich latach, w wielu miejscach w Europie obserwuje się silny wzrost populacji dzikich ssaków kopytnych. Mimo znaczącej roli jaką się im przypisuje, w rzeczywistości wiedza empiryczna na temat w jaki sposób wzrost zagęszczeń kopytnych może przełożyć się na strukturę lasu, jest niewielka. Badania prowadzone w strefie sub-tropikalnej wskazują na istotną rolę konsumentów biomasy, takich jak ogień i ssaki kopytne. Zauważono, że zupełnie odmienne zbiorowiska roślin drzewiastych: otwarte sawanny drzewiaste i zwarte lasy mogą występować w takich samych warunkach klimatycznych. Pojawiła się koncepcja obszarów określanych jako "ekosystemy niepewne", gdzie ‘niepewność' odnosi się do alternatywnego stanu pokrycia roślinnością drzewiastą, będącego wynikiem potencjalnie silnego wpływu konsumentów biomasy na te ekosystemy. W moich badaniach staram się zrozumieć jak czynniki odgórne, w tym ssaki kopytne czy pożary mogą kształtować zbiorowiska roślin drzewiastych w strefie umiarkowanej.

Doświadczenie międzynarodowe
 • Wrzesień 2013; IBS PAN. Wykonawca projektu badawczego NCN na lata 2013-2015, pt. „Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu."
 • Wrzesień 2008 - Grudzień 2011; IBS PAN. Kierownik projektu badawczego własnego MNiSW na lata 2008 - 2011, pt. „Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zgryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego".
 • Styczeń 2007 - Grudzień 2010; IBS PAN. Wykonawca projektu badawczego własnego pt. „Historia pożarów i ich rola w kształtowaniu lasów Puszczy Białowieskiej"
 • Lipiec 2004 - Czerwiec 2005; Alnarp, SLU. Wykonawca projektu badawczego pt. „Struktura wiekowa i dynamika lasów liściastych Biskopstorp" (praca magisterska w SLU)
 • Sierpień 2002 - Czerwiec 2003 Stypendium IKEA, roczne studia w ramach kursu "Sustainable Forestry in the Baltic Sea Region", SLU Alnarp, Szwecja.
 • Czerwiec - Wrzesień 2001 Praktyki w parku stanowym Calaveras Big Trees State Park, Kalifornia, USA.
Projekty badawcze
 • Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zagryzanie przez ssaki kopytne w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego
 • Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu