Ireneusz Ruczyński
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
 • Habilitacja: Uniwersytet w Białymstoku, 2013
 • Doktorat, 2003, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie, tytuł rozprawy, "czynniki kształtujące wybór i uzytkowanie kryjowek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej"
 • Praca magisterska, 1995, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tytuł: "Nietoperze zasiedlające skrzynki lęgowe dla ptaków w Zaborskim i Gostynińsko-Włocłaskim parku Krojobrazowym"
 • 1990-95, Biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersyetetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Profil badawczy

Główne naukowe zainteresowania Ireneusza Ruczyńskiego dotyczą ekologii behawioralnej, ekologii sensorycznej oraz komunikacji u nietoperzy. Dotychczas prowadził badania m.in. nad użytkowaniem i selekcją kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej oraz znaczeniem zmysłów w procesie ich wyszukiwania. Brał również udział w badanich nad konkurencją międzygatunkową u ryjówkowatych oraz aktywnością łowiecką u wilków. W swoich badaniach wykorzystuje zarówno techniki badań terenowych, takich jak radiotelemetria i nasłuchy detektorowe oraz techniki badań laboratoryjnych (obserwacje wideo, eksperymenty z playbackiem) w eksperymentach behawioralnych. Obecnie przebywa w Instytucie Maxa Plancka w Seewiesen, gdzie bada wpływ hibernacji i torporu na porcesy poznawcze u nietoperzy. Wyjazd jest finansowany z programu Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Doświadczenie międzynarodowe
 • Niemcy, 2009-2011. Półtoraroczny pobyt w Max-Planck Institut für Ornithologie w Seewiesen. Pobyt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Naukowców".
 • Szkocja, 2008. Trzymiesięczny pobyt na Uniwersytecie w Aberdeen (Prof. P.A. Racey). Pobyt finansowany w ramach Marie Curie Transfer of Knowledge in Biodiversity Research and Conservation BIORESC.
 • Panama, 2000. Miesięczny pobyt na wyspie Barro Colorado (BCI), na zaproszenie Smithsonian Tropical Research Institute (Prof. E. Kalko).
Projekty badawcze
 • Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy
 • Procesy poznawcze w cieple i chłodzie
 • Znaczenie zmysłów w procesie wyszukiwania i wybierania kryjówek przez nietoperze leśne
 • Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej
Pełnione funkcje dodatkowe
 • I. Ruczyński jest członkiem Lokalnej Komisji Etycznej w Białymstoku od 2013 roku