Shazia Kunvar
Tytuł naukowy:
mgr
Stanowisko:
doktorantka
Zakład:
Genetyki i Ewolucji
Opiekun naukowy:
Małgorzata Tokarska
Profil badawczy

Uzyskałam stopień magistra bioinformatyki na Uniwersytecie Banasthali (Rajasthan) w Indiach. Następnie, przez dwa lata pracowałam dla Rady Badań Naukowych i Przemysłowych (finansowanych przez rząd Indii). Później pracowałam w Instytucie Genomiki i Biologii Zintegrowanej w New Delhi, gdzie badałam mikrobiom człowieka. W roku 2018 przyjechałam do Polski na studia doktorskie.  Pracuję w projekcie kierowanym przez dr hab. Małgorzatę Tokarską, dotyczącym genetycznego podłoża choroby samców żubra zwanej posthitis. Celem mojej pracy doktorskiej jest weryfikacja potencjalnej roli chromosomu Y w etiologii tej choroby. W tym celu wyszukuję specyficzne gatunkowo markery SNP i badam ich asocjację z objawami chorobowymi. Chciałabym też móc w przyszłości wykorzystać moje doświadczenie w analizach mikrobiomów żubrów.