Beata Bramorska
Stanowisko:
doktorantka
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe

MSc: 2020, Inland Norway University of Applied Sciences, Master in Applied Ecology, Department of Forestry and Wildlife Management

Mgr: 2018, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (specjalizacja zwierzęta dzikie), Wydział Nauk o Zwierzętach

Lic: 2017, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Wydział Nauk o Zwierzętach

Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe to ekologia przestrzenna kopytnych i dużych drapieżników oraz wpływ zmian klimatycznych na migracje zwierząt i bioróżnorodność. W ramach mojej pracy magisterskiej,  analizowałam wpływ czynników pogodowych, terenowych i osobniczych na sezonowe areały łosi euroazjatyckich (Alces alces) częściowo migrującej populacji w południowo-centralnej Skandynawii. Obecnie, mój projekt doktorski ma na celu zbadanie związku pomiędzy różnorodnością ptaków, nietoperzy, gryzoni i łasicowatych występujących w krajobrazie rolniczym, a cechami społecznymi i statusem ekonomicznym ludności mieszkającej na tych terenach.

Doświadczenie międzynarodowe

2021: kurs „People and Nature”, INN University, Norwegia, 3 tygodnie

2019-2021: udział w projekcie CRE8 Europe (Karlstad University (Szwecja), Lucian Blaga University of Sibiu (Rumunia), Jaume I University (Hiszpania), Inland University (Norwegia))

2018-2020: prace terenowe w ramach projektu GRENSEVILT, INN University, Norwegia