Srivats Chari
Stanowisko:
Doktorant
Zakład:
Ekologii Populacji
Opiekun naukowy:
Prof. Dr. Hab. Krzystof Schmidt
Edukacja i stopnie naukowe

2021- Magisterium z badań nad zachowaniami dzikich zwierząt i ekologią ruchu, University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
Temat pracy magisterskiej:- Analiza cech osobowości na podstawie danych ruchowych u dużego ssaka
2017- Dyplom magistra ochrony i zarządzania dziką przyrodą, University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
Temat pracy magisterskiej:- Analiza wzorców zimowania błotniaka zbożowego w Boora, hrabstwo Offlay
2012- Bachelors of Science in Biotechnology, India

Profil badawczy

Celem moich badań jest zrozumienie, w jaki sposób stres wywołany ryzykiem drapieżnictwa wpływa na skład biogeochemiczny środowiska oraz jak te zmiany wpływają na ekosystem i jego funkcjonowanie.

W ramach tych badań badałbym stosunek węgla i azotu w gatunkach roślin spożywanych przez zwierzęta kopytne, zbiorowiska roślinne, ściółkę i glebę oraz zawartość azotu w moczu zwierząt kopytnych (analizy pierwiastkowe), frakcje włókna i zawartość białka surowego w roślinach i odchodach zwierząt kopytnych (spektrometria w bliskiej podczerwieni analizy) i zachowania zwierząt kopytnych (nagranie wideo).

Moje inne zainteresowania badawcze to badanie osobowości zwierząt, analizowanie danych telemetrycznych z satelitów, uczenie się i wykorzystywanie kilku różnych metod statystycznych do moich badań w R i Pythonie.

Doświadczenie międzynarodowe

2017 – 2022 Asystent dydaktyczny, Szkoła Biologii i Nauk o Środowisku, University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
2017 – 2022 Asystent naukowy, Laboratory of Wildlife Ecology and Behaviour, University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
2016 – 2019 Międzynarodowy asystent wykonawczy, UCD Global, University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
2019 Student Ambasador dla University College Dublin (UCD), Dublin, Irlandia
2012 – 2015 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Aloha Technology, Indie