Tom Diserens
Stanowisko:
Doktorant
Zakład:
Ekologii Populacji
Opiekun naukowy:
Dr hab. Dries P.J. Kuijper
Edukacja i stopnie naukowe
  • Mgr: 2017, Warsaw University, Faculty of Biology (Environmental Management)
  • Licencjat: 2013, Cardiff University, School of Biosciences (Biochemistry)
Profil badawczy

Celem moich badań doktorskich jest sprawdzenie czy wilki regulują zachowania, rozkład przestrzenny i wzorce aktywności czasowej średnich drapieżników (czyli gatunków takich jak lis lub borsuk) w europejskich krajobrazach o charakterze antropogenicznym. Badania z terenów naturalnych o niskim wpływie ludzkim, pokazują, że średnie drapieżniki znajdują się pod wpływem dużych drapieżników. Jednakże teren Europy różni się od tych lepiej zbadanych systemów na wiele sposobów, szczególnie dlatego, że znajdują się w nich inne społeczności zwierzęce i również dlatego, że zostały one mocno przekształcone przez ludzką działalność. Oba te czynniki mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie dużych drapieżników, a zatem także zmieniać ich ekologiczną rolę pełnioną w ekosystemach. Populacje wilka rosną w całej Europie, ale wiemy nadal niewiele, jaki wpływ na nasze ekosystemy będą miały wilki. By wypełnić tę lukę w wiedzy, przeprowadzimy szeroko zakrojone badania terenowe przy użyciu video-pułapek w czterech mocno przekształconych lasach w pobliżu miast na Mazowszu. Następnie użyjemy zebranych danych, żeby zrozumieć jak wilki i średnie drapieżniki oddziałują między sobą w europejskich środowiskach antropogenicznych.