Aleksandra Wróbel
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe
 • doktorat: 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • magister: 2013, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
Profil badawczy

W moich projektach badam, jak czynniki ekologiczne w różnych kontekstach mogą wpływać na odnowienie lasu. Skupiam się przede wszystkim na interakcjach między drzewami a synzoochorocznymi roznosicielami ich nasion, tj. gryzoniami i krukowatymi. W tym sensie interesują mnie zarówno rodzime gatunki drzew, jak i gatunki inwazyjne nawiązujące interakcje z rodzimymi gatunkami zwierząt. Żeby było jeszcze ciekawiej: gatunki rodzime i inwazyjne mogą ze sobą wykazywać interakcje pośrednie za pomocą współdzielonych roznosicieli nasion, co prowadzi do bardziej złożonych zależności w dynamicznie zmieniających się ekosystemach.

Prowadzę badania także w ekosystemach górskich, testując, jak interakcje drzewa-roznosiciele nasion zmieniają się wzdłuż gradientu wysokości. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście postępujących zmian klimatu i przesuwania się zasięgów występowania organizmów w wyższe partie, więc staram się odpowiedzieć na pytanie: czy interakcje biotyczne będą kluczowe dla odnowienia górskich lasów i przesuwania się granicy lasu?

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2023: Staż w Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, Niemcy (4 miesiące)
 • 2021: Wizyta naukowa w WSL Institute for Snow and Avalanche Research, Szwajcaria (3 miesiące)
 • 2016: Wizyta naukowa w University of Liverpool, Wielka Brytania (1 miesiąc)
 • 2015: Wizyta naukowa w University of Liverpool, Wielka Brytania (1 miesiąc)
 • 2014: Staż w Tufts University, USA (3 miesiące)
 • 2013: Staż w Tufts University, USA (3 miesiące)
 • 2012: Wymiana studencka w Mid Sweden University, Szwecja (6 miesięcy)
Projekty badawcze
 • 2020–2023: Narodowe Centrum Nauki “Sonatina 4” nr 2020/36/C/NZ8/00013: “Rola wtórnego roznoszenia nasion w rekrutacji górskiego gatunku drzewa wzdłuż gradientu wysokości: rozpatrywanie scenariusza zmian klimatu.”
 • 2016–2019: Narodowe Centrum Nauki “Preludium 9” nr 2015/17/N/NZ9/00946: “Efekt Janzena-Connella u rodzimych i inwazyjnych gatunków drzew: czy imigranci mają przewagę?”