Michał Walesiak
Stanowisko:
doktorant
Zakład:
Biogeografii
Edukacja i stopnie naukowe

Mgr: 2017, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska

Lic: 2014, Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Zakład Ekologii

Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Michała Walesiaka związane są z ekologią i biogeografią zwierząt, przede wszystkim ptaków. W swojej pracy magisterskiej analizował zmiany liczebności i behawioru gniazdowego ptaków wodnych pod wpływem drapieżnictwa norki amerykańskiej. Na Madagaskarze badał różnice w wyborze kryjówek skorpionów (Opisthacanthus madagascariensis) w zależności od ich wieku. Obecnie realizuje projekt doktorski, którego głównym tematem jest wpływ wielkoskalowych zaburzeń środowiska (np. pożary, gradacje korników, wiatrołomy) na bioróżnorodność ptaków w strefie klimatu umiarkowanego.

Doświadczenie międzynarodowe

2016 Tropical Biology Association field course, Kirindy forest, Madagascar, 1 miesiąc