María Losada
Stanowisko:
post-doc
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe

2020-On: doktorat z dziedziny środowiska i zasobów naturalnych, University of Santiago de Compostela, Wydział Biologii, EcoPast Lab (GI-1553 USC), Hiszpania.

2016: Magister Bioróżnorodności i Biologii Ochrony, Uniwersytet Pablo de Olavide (Sewilla) - Stacja Biologiczna Doñana (CSIC), Wydział Ekologii Ewolucyjnej, Hiszpania.

2014: licencjat z biologii, Uniwersytet w Santiago de Compostela, Wydział Biologii, EcoEvoPlantas Lab (GI-1287 USC), Hiszpania.

Profil badawczy

Głównymi tematami moich zainteresowań badawczych są wpływ bioróżnorodności na funkcjonowanie ekosystemów, takich jak ssaki i rośliny na biogeochemiczny obieg węgla oraz wzajemne oddziaływanie zbiorowisk biotycznych w procesach dywersyfikacji ekologicznej w różnych skalach przestrzennych. Podczas mojego doktoratu badałem wpływ zbiorowisk ssaków i drzew na materię organiczną gleby i wykorzystanie węgla przez mikroorganizmy w północnej Amazonii. Połączyłem dane dotyczące różnorodności biologicznej w skali krajobrazu z analizami biogeochemicznymi, molekularnymi i mikrobiologicznymi gleby (analiza ED-XRF, analiza CNH, FTIR-ATR, EcoPlates), aby zrozumieć, w jaki sposób różnorodność ssaków i drzew wpływa na skład materii organicznej gleby (SOM), ale także na mikrobiologię gleby zużycie węgla. Jest to istotne, ponieważ możemy przewidzieć, w jaki sposób i w jakim stopniu nadziemne zbiorowiska biotyczne, zwłaszcza duże gatunki, które są bardziej podatne na obecną utratę różnorodności biologicznej, sprzyjają akumulacji i sekwestracji węgla organicznego w glebie, a nie jego uwalnianiu do atmosfery, przyczyniając się do złagodzić skutki zmian klimatu. Obecnie jestem zaangażowany w projekt badający wielopoziomowe skutki stresu drapieżników wywołanego przez drapieżniki na funkcjonowanie ekosystemów lasów strefy umiarkowanej. Temat koncentruje się w szczególności na wpływie ryzyka drapieżnictwa związanego z obecnością wilków i rysi na stechiometrię wzdłuż poziomów troficznych aż do gleby poprzez potencjalną reakcję stresową zwierząt kopytnych (jelenie i sarny).

Doświadczenie międzynarodowe

2022: Staż naukowy doktorancki, Centre for Functional and Evolutionary Ecology (CEFE), UMR 5175 CNRS (Francja), 3 miesiące.

2018: Staż zawodowy, Centrum Ratownictwa Dzikich Zwierząt CERAS, Quercus Association (Portugalia), przyznany przez GALEUROPA 2017 (Hiszpania), 3 miesiące.

2017: Studia podyplomowe z ekologii i ochrony tropikalnej Organizacji Studiów Tropikalnych (OTS) i Uniwersytetu Kostaryki (Kostaryka), przyznane przez AUIP 2016 (Hiszpania) i OTS 2017 (Kostaryka), 2 miesiące.

Lista Publikacji:

Losada M, Salaverri L, Docampo M, Guitián J, Sobral M. 2023. Bird communities after 37 years in a rural area of NW Spain. NACC 30: 1-17. https://doi.org/10.15304/nacc.id7972

Losada M, Martínez Cortizas AM, Silvius KM, Varela S, Raab TK, Fragoso JMV, Sobral M. 2023. Mammal and tree diversity accumulate different types of soil organic matter in the northern Amazon. iScience 26 (3): 106088. https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106088

Guitián J.A, Sobral M, Veiga T, Losada M, Guitián P, Guitián JM. 2017. Differences in pollination success between local and foreign flower color phenotypes: a translocation experiment with Gentiana lutea (Gentianaceae). PeerJ 5: e2882. https://doi.org/10.7717/peerj.2882

Sobral M, Losada M, Veiga T, Guitián J, Guitián J, Guitián P. 2016. Flower color preferences of insects and livestock: effects on Gentiana lutea reproductive success. PeerJ 4: e1685. https://doi.org/10.7717/peerj.1685

Losada M, Veiga T, Guitián J, Guitián J, Guitián P, Sobral M. 2015. Is there a hybridization barrier between Gentiana luteacolor morphs? PeerJ 3: e1308. https://doi.org/10.7717/peerj.1308