Tomasz Borowik
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora/Adiunkt
Zakład:
Biogeografii — kierownik
Edukacja i stopnie naukowe
  • Habilitacja: 2022, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych
  • Doktor: 2014, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii
  • Magister inżynier nauk leśnych: 2003, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Tomasza Borowika związane są z ekologią populacyjną i biologią konserwatorską ssaków kopytnych oraz dużych drapieżników. W latach 2004-201x był współkoordynatorem programu Ogólnopolskiej Inwentaryzacji Wilka i Rysia w Nadleśnictwach i Parkach Narodowych. W latach 2007-2011 realizował projekt badawczy będący podstawą jego pracy doktorskiej dotyczący potencjału rozrodczego jelenia Cervus elaphus w gradiencie produktywności środowisk, zagęszczeń populacji, poziomu śmiertelności oraz warunków klimatycznych w trzech puszczach północno-wschodniej Polski. Jego obecna działalność naukowa obejmuje problematykę z zakresu użytkowania przestrzeni oraz wybiórczości środowiskowej łosia w Biebrzańskim i Poleskim Parku Narodowym.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2014: Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Republic of Sakha, Russian Federation, 2 tygodnie
  • 2013: Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Rosja, 2 tygodnie
  • 2010: Zoological Society of London, UK (3 months), Marie Curie Fellowship in Bioresc Project
Projekty badawcze
  • 2017 - 2023, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): "ENETWILD - Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents" (2017-2023) - wykonawca
  • 2014 -2017, Filogeografia i różnorodność genetyczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej- wykonawca
  • 2009-2014, Wpływ struktury krajobrazu na genetyczne zróżnicowanie populacji sarny Capreolus capreolus- wykonawca
  • 2008 - 2011: Jeleń (Cervus elaphus) - Wpływ produktywności środowiska na płodność samic- kierownik projektu