Dries Kuijper
Tytuł naukowy:
Profesor IBS PAN
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
  • 2013: Habilitacja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • 2004: Doktor nauk biologicznych, University of Groningen, Holandia. Tytuł pracy doktorskiej: "Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"
  • 1999: Magister biologii, specjalność: ekologia zwierząt, University of Groningen, Holandia
Profil badawczy

Od lat jestem zaangażowany w badania prowadzone na obszarze słonych bagien Waddensea, które koncentrują się na wpływie małych (karczownik) i średnich (gęsi, zające, króliki) roślinożerców na sukcesję roślinną bagien oraz analizują interakcje międzygatunkowe w zależności od różnego stopnia produktywności środowiska. Dodatkowo prowadziłem wieloletnie badania na Spitsbergenie dotyczące wpływu żerowania bernikli białolicej i gęsi krótkodziobej na procesy zachodzące w ekosystemach arktycznych. Obecnie jestem zaangażowany w projekt dotyczący wpływu dużych ssaków roślinożernych na długoterminową regenerację Puszczy Białowieskiej.

Doświadczenie międzynarodowe
  • 2007-2009, stypendium Marie-Curie w ramach projektu BIORESC (6. Program Ramowy UE), Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
  • 2005-2007 Kierownik projektu w firmie konsultingowej Altenburg & Wymenga, Netherlands
  • 2004-2005 Staż podoktorski w ramach 5. Programu Ramowego UE, 'Fragility of arctic goose habitat: impacts of land use, conservation and elevated temperatures' (FRAGILE) w stacji arktycznej Uniwersytetu w Groningen, Holandia
  • 1999-2004 PhD. Biology, University of Groningen, Netherlands: Dissertation:"Small herbivores losing control: Plant-herbivore interactions along a natural productivity gradient"
Projekty badawcze
  • Efekt kaskady troficznej w europejskich lasach strefy umiarkowanej: pośredni wpływ dużych drapieżników na interakcje ssaki kopytne - odnowienie lasu
  • Ssaki kopytne - Wpływ ocienienia na odporność podokapowego odnowienia drzew na zgryzanie w lasach naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego