mgr Emilia Hofman-Kamińska
Stanowisko:
Asystent
Zakład:
Ekologii Populacji
Opiekun naukowy:
dr hab. Rafał Kowalczyk
Edukacja i stopnie naukowe
 • Magister: 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Ochrona Środowiska;
Profil badawczy

Zainteresowania Emilii Hofman-Kamińskiej obejmują ekologię żerowania, historię i zarządzanie populacjami dużych ssaków kopytnych (głównie żubra Bison bonasus). W swojej pracy magisterskiej analizowała użytkowanie terenów otwartych oraz czynniki wpływające na rozmiar i rozmieszczenie szkód w uprawach rolniczych powodowanych przez żubry w rejonie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej. Prowadziła badania składu diety żubra metodą mikrohistologiczną i stworzyła fotograficzną bazę epidermy ponad 180 gatunków roślin występujących w Puszczy Białowieskiej. Obecnie realizuje projekt doktorski, mający na celu zbadanie wzorca użytkowania środowisk i diety żubra oraz gatunków referencyjnych: tura (Bos primigenius) i łosia (Alces alces) w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie Holocenu na podstawie zawartości izotopów węgla i azotu w kościach oraz mikrośladów starcia uzębienia tych dużych roślinożerców.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2015 - Francja, Instytut Paleoprymatologii, Paleontologii Człowieka i Ewolucji Paleośrodowisk (IPHEP), CNRS, Uniwersytet w Poitiers - 3 tygodnie;
 • 2014 - Hiszpania, Stacja Badawcza Doñana w Sewilli - 1 tydzień;
 • 2014 - Serbia, Muzeum Historii Naturalnej w Belgradzie - 1 tydzień;
 • 2014 - Dania, Muzeum Historii Naturalnej w Aarhus oraz Duńskie Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu w Kopenhadze - 1 tydzień;
 • 2014 - Szwecja, Stacja Badawcza Grimsö, Wydział Ekologii Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Riddarhyttan, Muzeum Biologii Uniwersytetu w Lund oraz Muzeum Ewolucji Uniwersytetu w Uppsali - 1 tydzień;
 • 2013 - Ukraina, Instytut Zoologii NANU im. I.I. Schmalhausena w Kijowie - 2 tygodnie;
 • 2013 - Francja, Instytut Paleoprymatologii, Paleontologii Człowieka i Ewolucji Paleośrodowisk (IPHEP), CNRS, Uniwersytet w Poitiers - 3 tygodnie;
 • 2013 - Niemcy, Institut für Geowissenschaften, Forschungsbereich Paläobiologie - Biogeologie, Eberhard Karls Universität Tübingen - 2 tygodnie.
Projekty badawcze
Członkostwo i Nagrody
 • 2016 - Konkurs na najlepszy poster: I miejsce, HOFMAN- KAMIŃSKA E., Merceron G., Ramdarshan A., Berlioz E., Kowalczyk R. Analizy tekstury powierzchni zębów pozwalające prześledzić historię dużych roślinożerców. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „5th International Conference on Surface Metrology”, 04 - 07 kwiecień 2016, Politechnika Poznańska, Polska
 • rok akademicki 2015 – 2016, 2014 – 2015, 2013 – 2014, 2012 – 2013 - zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej Uniwersytetu Warszawskiego, przyznawane przez Rektora UW za osiągnięcia w pracy badawczej i dydaktycznej 30% najlepszych doktorantów