prof. dr hab. Jan Marek Wójcik
Tytuł naukowy:
Profesor
Stanowisko:
Kierownik zakładu Genetyki i Ewolucji
Zakład:
Genetyki i Ewolucji — kierownik
Jan Marek Wójcik
Edukacja i stopnie naukowe
 • Profesor - 2004
 • Doktor habilitowany - Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków, 1999
 • Doktor - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1989
 • Magister - Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1981
Profil badawczy

J.M. Wójcik prowadzi badania z zakresu genetyki populacyjnej i ewolucji ssaków. Jest autorem/współautorem ponad 90 publikacji, w tym 60 oryginalnych artykułów naukowych, 10 rozdziałów w książkach oraz 6 książek (współredaktor). Obecnie realizuje projekty badawcze dotyczące zróżnicowania DNA oraz filogeografii kilku gatunków ssaków. Jest promotorem trzech rozpraw doktorskich.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2008 - Wielka Brytania, Wydział Biologii Uniwersytetu w Yorku (wyjazd badawczy, 3 miesiące)
 • 1990/91 - Wielka Brytania, Instytut Zoologii Uniwersytetu w Oxfordzie (stypendium naukowe British Council, 8 miesięcy)
 • 1988 - Szwajcaria, Instytut Zoologii i Ekologii Zwierząt Uniwersytetu w Lozannie (wyjazd szkoleniowo-badawczy, 6 tygodni)
 • 1987 - Hiszpania, Muzeum Przyrodnicze w Madrycie (wyjazd szkoleniowo-badawczy, jeden miesiąc)
 • 1987 - Wielka Brytania, Uniwersytet w Norwich (wyjazd szkoleniowo-badawczy, 6 tygodni)
Projekty badawcze
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Od 2016 - członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
 • W latach 2007 - 2015 członek Komitetu Biologii Teoretycznej i Ewolucyjnej PAN
 • W latach 2007-2014 przewodniczący Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego
 • W latach 1999-2004 członek Komitetu Zoologii PAN
 • Od 1990 - członek International Sorex araneus Cytogenetics Committee (przewodniczący w latach 1999-2002)
Członkostwo i Nagrody
 • 1999 - wyróżnienie Wydziału Nauk Biologicznych PAN za monografię pt. "Evolution of Shrews" (J.M. Wójcik & M. Wolsan, eds - Mammal Research Institute, Białowieża: 1- 458.)
 • 1994 - wyróżnienie Wydziału Nauk Biologicznych PAN za publikację pt. "Chromosome races of the common shrew Sorex araneus in Poland: a model of karyotype evolution" (Acta Theriologica 38: 315-338.)