Nika Knez
Stanowisko:
Doktorantka
Zakład:
Ekologii Populacji
Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Rafał Kowalczyk
Edukacja i stopnie naukowe

Edukacja i stopnie naukowe

Magister: 2020, University of Ljubljana, Słowenia

Licencjat; 2016, University of Ljubljana, Słowenia

Profil badawczy

Moje zainteresowania naukowe obejmują ekologię zwierząt, ochronę bioróżnorodności i biogeografię. Mój doktorat dotyczy wpływu zasobów pokarmowych na parametry rozrodcze żubra.

Doświadczenie międzynarodowe

Od października 2022 – doktorantka, Instytut Biologii Ssaków PAN;

2021-2022: Asystent, Open University of Cypr;

2021: State Forestry Agency, Terrestrial ecosystem management lab, Cypr;

2019: Znesinnya Landscape and Regional Park, Ukraina;

2018: Open University of Cyprus, Terrestrial ecosystem management lab, Cypr.

Projekty badawcze
  • 2022-2026, NCN 2021/41/B/NZ8/03904 Wpływ zasobów pokarmowych na dostosowanie gatunku uchodźcy: żubr jako gatunek modelowy